Transportation Planning System and Intelligent Supervisor
Platforma alocare curse zilnice a fost lansata pe 3-aprilie-2017
(fiecare cursa se mentine in lictiatie 30 minute dupa care se stabileste castigatorul)
(la cere Transportatorii pot beneficia de factoring in cuantum de 75% din valoarea facturii pentru cursele realizate in platforma Qtrans)

Qtrans ®

        Qtrans, marcă înregistrată a Companiei QTRANS S.R.L., al cărei obiect de activitate principal este dezvoltarea de produse și servicii, specifice domeniului de Transport si Logistică, în special vizând logistica mărfurilor, dar fără să ne limităm la aceste dezvoltări, scopul nostru fiind integrarea și obținerea valorilor adăugate serviciilor de logistica mișcării mărfurilor. Pentru a atinge acest scop Qtrans a creat Centrul Logistic de Coordonare a Traficului de Marfă, care este un Centru de Comanda (Dispecerat) de excelență la nivel național ale cărui funcții sunt susținute de sisteme si servicii IT de ultimă generație, cu ajutorul cărora se face posibilă interconectarea informațională și logistică a principalilor doi actori ai lanțului logistic de transfer a mărfurilor: Clientul (posesorul mărfii) si Transportatorul (posesorul mijlocului de transport).
        Prin CLCTM (Centrul Logistic de Coordonare a Traficului de Marfă), Qtrans centralizează Cererea si Oferta de transport la nivel macro-logistic, dezvoltând astfel o componentă de bază a sistemului de transport în ansamblul lui și a cărei rol este eficientizarea costului logistic de transfer a bunurilor. Integrând generatorii de cereri de transport (Clienții) cu parcul național activ de camioane (Transportatorii) prin platforma unică Qtrans Network (care este o bază de date centralizată a Partenerilor) se crește gradul de probabilitate ca cererea de transport să primească o ofetă în timpul planificat, în calitatea cerută și la un pret de cost planificat. Aceste elemente care definesc indicatorii de performanță ai transportului sunt asigurate de către CLCTM printr-o arhitectură complexă a sistemului și prin managementul operational adaptat la specificul pieței logisticii operaționale românești, returnând totodată utilizatorilor (Clienților si Transportatorilor) elemente de analiză și control pentru afacerea lor, fără de care componenta de competitivitate nu ar fi asigurată.
        Toate modulele Qtrans respecta protocoalele standard de programare asigurand integrarea cu platforme ERP ale Clientilor, scopul fiind de automatizare a proceselor.
        O nouă abordare a rolului Casei de Expediție actuale. Astfel, CLCTM își extinde raza de acțiune dincolo de limitele operaționale ale Casei de Expediție: - în amontele cererii de transport, dezvoltă, inovează și gestionează canale logistice informaționale și operaționale, analizează si face propuneri de proiecte pentru ca desfacerea bunurilor pe piața de consum să se realizeze la cote maxime de rentabilitate si eficacitate – și astfel participa activ la dezideratul transportului de marfă durabil: reducerea consumului de resurse cu impact pozitiv asupra mediului înconjurator. Qtrans, ca si produs, este invitatia adresata jucatorilor 3PL de a dezvolta parteneriate durabile prin contopirea intereselor comune, utilizand ca liant resursele tehnologiei IT avansate, dovedind astfel importanta interconectarii informationale in strategia de obtinere a avantajului comun: eficacitatea !

Obiectiv:

       Logistica transportului de marfă implică toate componentele sistemului în ansamblul său, care numai printr-o abordare complexă și integrată poate să aducă serviciului (prestației) calitatea dorită. Consumul excesiv de resurse logistice are un impact covărșitor atât asupra calității serviciului, definită aici prin prețul de cost, cât și asupra mediului înconjurator, transportul durabil fiind o preocupare continuă la nivel mondial, iar integrarea sistemelor într-o rețea logistică globală solicită din ce în ce mai mult ca această componentă durabilă să fie prezentă la nivelul fiecărei Companii. Aducem în discuție toate aceste aspecte pentru a defini clar rolul și poziția Qtrans în piața logistică din Romania, dar fară să ne limitam la aceasta, care, prin filozofia serviciilor si produselor create își propune să atingă cel mai înalt nivel de performanță în calitatea serviciului prestat în transportul de marfă, în special. Centrul Logistic de Coordonare a Traficului de Marfa, cu rol de ”cluster” in ansamblul rețelelor logistice internaționale, reprezintă în acepțiunea Clientului un Departament externalizat de Logistică, integrat la nivelul acestuia, pin care acesta își planifică expedițiile și transferă funcția de coordonare sistemului, rezultatul fiind următorul:
- planificarea cererilor de transport
- obținerea unui grad ridicat de de probabilitate de realizare a transportului în timpul planificat
- returnarea din partea sistemului a scenarilor de livrare, pentru cererile planificate, cu posibilitatea de a se intervenii dacă rezultatul nu corespunde cu cerința de livrarare dorită

- trasabilitatea corectă a documentelor comerciale (dovada de livrare) si urmărirea în timp real a statusului livrarilor
- eficientizarea procesului de facturare a mărfurilor livrate, aceasta fiind posibilă prin managementul performant al returului documentelor (soluție inovatoare, în curs de patentare)